Цогт цагийн хүрдэн соёлын төв. Чухагт эрдэнэ соёл гэгээрлийн төв