Оюуны чадварын IQ төв
ЭРХЭМ ЗОРИЛГО: Монгол хүний оюуны хөгжлийг бүх талаар дэмжих Цэгцтэй зөв сэтгэдэг, оюуны өндөр чадвартай иргэдийг бэлтгэх. БИДНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА: Монгол Улсын ерөнхий боловсролд Сэтгэх чадвар, Оюуны хөгжлийн хичээлийг боловсруулж нэвтрүүлэх Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил явуулах Оюун сэтгэлгээний оношилгоо, үнэлгээ хийх Ном, өгүүлэл, сурах бичиг боловсруулж хэвлэх, орчуулах БШУЯ-ны Улсын Сэтгэх Чадварын олимпиад зохион байгуулах Байгууллага, олон нийттэй хамтран ажиллах Сэтгэх чадвар хөгжүүлэх хөтөлбөр, хөгжүүлэх сургалтууд явуулах Оюун ухааныг дээдлэн эрхэмлэж, дэмжин хөгжүүлэх үзэл санааг түгээн дэлгэрүүлэх